Tvinnat nylonnät med knutar  NYTT!
(kommer till lager i augusti)