Nemo 0.17 mm, längd 60 m (sortimentet växer i april)