Virkattu lyijypaula

-20%
VLP 12 g/m, 68 m (NG)
12,00 € 15,00 €
-20%
VLP 15 g/m, 68 m (NG)
12,72 € 15,90 €
-20%
VLP 18 g/m, 68 m (NG)
14,32 € 17,90 €
-20%
VLP 22 g/m, 68 m (NG)
16,08 € 20,10 €
-20%
VLP 25 g/m, 68 m (NG)
16,88 € 21,10 €
-20%
VLP 12 g/m, 700 m/krt (NG)
95,20 € 119,00 €
-20%
VLP 15 g/m, 700 m/krt (NG)
101,60 € 127,00 €
-20%
VLP 18 g/m, 700 m/krt (NG)
116,80 € 146,00 €
Loppu
VLP 22 g/m, 700 m/krt (NG)
-20%
VLP 25 g/m, 700 m/krt (NG)
140,80 € 176,00 €
-20%
Virkattu lyijypaula ydinlangalla 10 g/m, 340 m/rll (M)
41,60 € 52,00 €
-20%
Virkattu lyijypaula ydinlangalla 12 g/m, 700 m/krt (M)
85,60 € 107,00 €
-20%
Virkattu lyijypaula ydinlangalla 15 g/m, 700 m/krt (M)
94,40 € 118,00 €
-20%
Virkattu lyijypaula ydinlangalla 15 g/m, 1000 m/krt (M)
135,20 € 169,00 €
-20%
Virkattu lyijypaula ydinlangalla 18 g/m, 700 m/krt (M)
104,00 € 130,00 €
-20%
Virkattu lyijypaula ydinlangalla 18 g/m, 1000 m/krt (M)
148,80 € 186,00 €
-20%
Virkattu lyijypaula ydinlangalla 22 g/m, 700 m/krt (M)
126,40 € 158,00 €